Frivillig organisasjon, formelt stiftet februar 2015 av Elise Linnea Eberson.

Om du har rusavhengighet tett innpå livet, om du er mor eller far, søster, bror eller berørt på en måte av problematikken, føler du at det som skjer er utenfor din kontroll, er du fagperson og skulle visst mer om hvordan dette berører en hel familie?

Ta gjerne kontakt, sammen kan vi se på gode løsninger.

MOTIVASJONSTUR
Vårt tilbud omfatter motivasjonsturer for ungdom som er i ferd med å falle utenfor skole og aktiviteter. De har rusrelaterte problemer og kriminalitet som har medført kontakt med politi eller andre instanser.

En motivasjonstur vil si at den unge blir tilbudt en samtale med Tor Åge Marthinsen, som forteller sin egen sterke livshistorie. Deretter blir den unge tilbudt en motivasjonstur til Ullersmo fengsel, hvor de blir tatt imot av lederen på rusmestringsenheten. Her blir vedkommende vist rundt i fengselet og får se hvordan frihetsberøvelse fungerer i praksis.
De får også en prat med andre unge innsatte som sitter inne for bruk og besittelse av narkotika.
Etter disse turene har flere av ungdommen tatt et valg bort fra rus og kriminalitet. De er blitt fulgt opp av organisasjonen med motivasjonssamtaler og praktisk hjelp til skole eller jobb.

PÅRØRENDEGRUPPA
Annenhver uke arrangerer organisasjonen møter for pårørende og de som er berørte av tematikken rus. Det er i gjennomsnitt 10 pårørende som benytter seg av dette tilbudet.
Her deler man erfaring om et vanskelig emne med likesinnede. Tilbakemeldingene har vært svært positive og har betydd mye for mange av de pårørende.

Vi tilbyr også individuelle samtaler når pårørende ringer. De opplever en vanskelig situasjon og trenger noen å snakke med. Da blir de gjerne invitert på kontoret for en kaffe og prat om veien videre.

DAGSSEMINAR
Hvert år arrangerer organisasjonen et seminar med fokus på pårørende og rus. Det har vært stor pågang rundt disse arrangementene, som også er av interesse for de som arbeider med problematikken.
Foruten ressurser i egen organisasjon, leies det også inn eksterne foredragsholdere som belyser aktuelt tema.

FOREDRAG
Organisasjonen holder også foredrag rundt tematikken. Kommunen, kriminalomsorgen, næringslivet og flere andre har benyttet vår kunnskap.

Det meste av organisasjonens arbeid foregår på frivillig basis.

STYRET
Vi har satt sammen et styre med bred kunnskap innenfor forskjellige områder. Foruten styreleder Elise Linnea Eberson, Nicolai Eberson Tveter og Kai Henning Melberg.

Følg oss også på facebook «Rommet Mitt-begynnelsen på veien videre»

Det at vi nå er en frivillig organisasjon, gjør at vi kan motta frivillige gaver og delta i grasrotandelen til Norsk Tipping.

Ønsker du og støtte org. Rommet Mitt – begynnelsen på veien videre, med en gave, er kontonr 1080 34 39 279.

 

 

 

 

Elise Linnea Eberson

Elise Linnea Eberson

Elise er mor til en med rusavhengihet. Hun har utarbeidet foredraget «En mors kamp mot virkeligheten», som i korthet handler om å gå fra mistanke til erkjennelse av at det kjæreste hun har, er rusavhengi. Et foredrag som passer inn i mange ulike sammenhenger.

Tor Åge Marthinsen

Tor Åge Marthinsen

Har personlig opplevd mye vondt i livet knyttet til rus og kriminalitet. Har tilsammen 20 år i fengsel, og er i dag en stor motivasjon for andre, og et stort bevis på at endring er mulig.

Nicolai Eberson Tveter

Nicolai Eberson Tveter

Nicolai er selv pårørende. Til tross for sin unge alder, tok han tidlig et klart standpunk mot rus og kriminalitet.

Kai Henning Melberg

Kai Henning Melberg

Kai Henning har egenerfaring med alkoholmisbruk. Han traff Elise og Tor Åge i Halden og ønsket å være med for å dele erfaringer og hjelpe andre som har vært eller i den situasjonen han selv var i.