Begynnelsen

Livet gir oss mange utfordringer, og en av mine utfordringer har vært å takle det å være mamma til en rusavhengi. Jeg har to flotte sønner som er født i 90 og 92. Den ene svært pliktoppfyllende og flink med fagbrev og fast jobb, men den andre har så langt ti år bak seg med rusavhengihet og kriminalitet. Det har selvsagt vært en meget stor belastning på meg som mamma, men i dag har jeg valgt og bruke det vonde og vanskelige til noe positivt..Jeg har utformet mitt eget foredrag, «En mors kamp mot virkeligheten», og i dag får jeg være med å belyse en situasjon som er svært vanskelig – nemlig det å være mamma til en rusavhengi..Hvor langt skal jeg som mamma strekke meg? Fins det egentlig noen grense? Og hva har jeg gjort galt siden han begynte med det værste en mor kan tenke seg? Dette er noen av spørsmålene jeg tar for meg i foredraget. Mitt eneste og viktigste formål med dette er å få være til hjelp for mødre og fedre, og andre berørte. Videreformidle viktigheten av og ta vare på seg selv, og ikke sette livet på vent..Om veien min fra mistanke om rus, til erkjennelse av at det kjæreste jeg har, er rusavhengi.. Spennende blir det også å få presentere foredraget for fagfolk innen problemstillingen. Står du i en sammenheng hvor et foredrag som dette kunne være aktuelt, så ikke nøl, men ta kontakt