Halden Frivillighetssentral

Elise Ebersons foredrag på Halden frivillighetssentral 25 nov. 2013

I november var jeg så heldig at jeg fikk være med å arrangere en foredragskveld med Elise Eberson om det å være mor til en rusmisbruker.

Jeg har jobbet som saksbehandler i kriminalomsorgen, har bakgrunn fra konfliktrådsmegling og har innehatt en rekke samfunnsnyttige verv, bl.annet som medlem av Politirådet i Halden.

Gjennom mine mange års erfaring rundt temaet rus, så er det første gang jeg hører en mor snakke fra sitt ståsted. Elise forteller direkte og usentimentalt. Hun forteller om hvordan overleve som pårørende og om sin kamp for eget liv.

I salen blant tilhørerene så jeg mange som nikket gjenkjennende til beretningen, ikke bare de som var pårørende til en rusmisbruker, men også som pårørende til psykisk syke.

Selv opplevde jeg paraleller til mitt eget liv når det gjelder krisehåndtering.

Det var mange som ville snakke med Elise i pausen og etter foredraget, få tok ordet i plenum. Det viser hvor tabubelagt temaet fortsatt er, og hvor utrygge mange føler seg til tross for å være i et rom med likesinnede. Mange fikk bekreftelse og anerkjennelse for sin situasjon og inspirasjon til å takle livet videre.

Andre, som meg selv, som er opptatt av disse spørsmålene i forhold til et samfunnsengasjemet, fikk et nytt perspektiv på problematikken rus/psykisk sykdom og pårørende.

Jeg syntes foredraget passer godt som en del av likemannsarbeid og som innledning for gruppediskusjoner i selvhjelpsfora.

Jeg anbefaler det også til fagpersoner som en realitetsorientering, og gjerne som utgangspunkt for diskusjoner i forhold til hvordan vi som samfunn skal forholde oss til utfordringene rundt rus/psykisk sykdom/helse og verdighet/livskvalitet.

Ann-Kristin Grødahl, spesialpedagog på sosiale og emosjonelle vansker/familieterapaut.