Kirkens Bymisjon Kongsberg

Kirkens bymisjon Kongsberg

Mandag 17 mars 2014 arrangerte Kirkens Bymisjon Kongsberg Temakveld. Vi hadde invitert Elise Linnea Eberson til å dele sin historie «En mors kamp mot virkeligheten». Det var i overkant 30 personer til stede og mange av de fremmøtte var selv pårørende til rusavhengie. Dette gjorde at det ble en fin dialog etter foredraget, da folk kom med spørsmål og ulike innspill.

Elise formidlet sine erfaringer som mor til en rusmisbruker på en veldig god måte. Hun fortalte på en ærlig og direkte måte ulike episoder hun hadde vært med på og hvordan hun hadde taklet disse. Hun satte ord på og fikk frem viktigheten av å se og ta vare på eventuelle søsken.

Hun satte også ord på den prosessen hun har vært gjennom for å komme dit hun er i dag, noe vi fikk tilbakemeldinger fra de fremmøtte at var både lærerikt og inspirerende!

Foredraget kan absolutt anbefales for andre som er i samme situasjon, eller som jobber med mennesker i målgruppa.

Mvh

Kristin Røsholt