Motivasjonstur til fengsel

Her i organisasjonene har vi stor tro på å vise ungdommen hva konsekvensene av det å begynne med rus og kriminalitet er. Vi vet at med rus følger kriminalitet, og med kriminalitet følger fengsel.

Tor Åge, som er den i organisasjonen som står for disse turene, har selv lang erfaring med rus og kriminalitet, og vet svært godt hva dette handler om. Han «brenner» for å vise de unge hva som skjer om de ikke tar nye og gode valg i livet.

De han kommer i kontakt med, enten via foreldre, skolen eller andre, blir tilbudt en motivasjonssamtale hvor han forteller om sitt eget liv. Den historien i seg selv gjør noe med den unge som hører, men deretter blir ungdommen tilbydt en motivasjonstur til Ullersmo fengsel. Her får den unge en omvisning, blir vist sikkerhetsceller og glatt celler og de får en samtale med andre unge som sitter inne for narkotika besittelse og bruk.

Disse turene gjør noe med dem, og vi har helt konkrete eksempler på at flere har tatt valget bort fra narkotika og kriminalitet, satset på skolen igjen og fått bedre og gode relasjoner med pårørende. Ungdommen blir fulgt opp med motivasjonsamtaler.

Er dette en skremmetur? Nei, overhodet ikke – det er en tur som forteller deg konsekvensene av det du har begynt med!!

Passer best for ungdom mellom ca 15 og 23 år.

Vi har, i samarbeid med Ullersmo fengsel, tre motivasjonsturer i året. Siste for 2016 er 21.sept.

For 2017 er datoene:

  • 4.januar
  • 10.mai
  • 27.september