NKS Veiledningssenter for pårørende – distrikt sør, Skien

i282600889600999708._szw270h3500_

27.nov 2014

» Elise Linnea Eberson er vel verdt å høre på, enten en er pårørende, fagperson eller medmenneske. Hun skaper en god forståelse av  livet som pårørende, på godt og vondt, uten å dele ut pekefingre eller skyld. Hennes lavmælte, men sterke historie rørte både pårørende og hjelpeapparat. Mange av oss kjente oss godt igjen og hun satte ord på vanskelige følelser en sjelden deler, men også på hvilket ansvar vi pårørende har for vårt eget liv,samt for søsken og øvrig familie som ikke ruser seg.»

Britt Karlsen

Daglig leder

NKS Veiledningssenter for pårørende – distrikt sør, Skien