Elise Linnea Eberson

Elise Linnea Eberson

Elise er mor til en med rusavhengihet. Hun har utarbeidet foredraget «En mors kamp mot virkeligheten», som i korthet handler om å gå fra mistanke til erkjennelse av at det kjæreste hun har, er rusavhengi. Et foredrag som passer inn i mange ulike sammenhenger.

Tor Åge Marthinsen

Tor Åge Marthinsen

Har personlig opplevd mye vondt i livet knyttet til rus og kriminalitet. Har tilsammen 20 år i fengsel, og er i dag en stor motivasjon for andre, og et stort bevis på at endring er mulig.

Nicolai Eberson Tveter

Nicolai Eberson Tveter

Nicolai er selv pårørende. Til tross for sin unge alder, tok han tidlig et klart standpunk mot rus og kriminalitet.

Kai Henning Melberg

Kai Henning Melberg

Kai Henning har egenerfaring med alkoholmisbruk. Han traff Elise og Tor Åge i Halden og ønsket å være med for å dele erfaringer og hjelpe andre som har vært eller i den situasjonen han selv var i.