Seminar

En gang i året arrangerer vi dags seminar i Halden. Tematikken er pårørende, rus, kriminalitet og forebygging. Vi ønsker å nå bredt ut, ikke bare pårørende, men også fagpersoner som jobber innen fagfeltet.

Dagen består av en hovedforedragsholder, andre innslag, sang innslag og servering.

Dette holdes alltid i oktober. I år er det 15. oktober (2016) kl.11.00 – ca 15.30