Politiet, Halden

Politiet logo

Vedrørende politiets deltakelse på seminaret ”Pårørende, rus og øvrig nettverk”, arrangert av Elise Linnea Eberson, Halden, høsten 2014 på Frivillighetssentralen.
Min rolle som politi var på dette seminaret å holde et innlegg om politiets arbeid i forbindelse med pårørende, og om hva pårørende selv må kreve av politiet.
Det var også viktig å få frem hvordan vi i politiet arbeider og hvordan man kan jobbe for å få en felles forståelse i straffesaker for hvem som gjør hva og hva vi kan gjøre ut mot de pårørende.
Videre var det viktig for meg som tjenestemann å formidle at politiet har endret seg gjennom tiden, med at vi nå har mer fokus på individuelle alternativer til straff for blant annet ungdom under 18 år, som kommer i befatning med rus.
Dette vil da også, forhåpentligvis, være positivt for de pårørende, all den tid politi og tverretater får mer kunnskap om den det gjelder og kan iverksette tiltak der det trengs. Dette også i nært samarbeid med de pårørende.
Jeg satt stor pris på som tjenestemann, å få bli invitert på et slikt seminar. Mine ledere er også positive til at politiet lokalt får nå ut til publikum i en slik setting, hvor man møter pårørende og publikum.
Dette gir oss muligheten til å dele informasjon om politiets arbeid men også få tilbakemelding fra publikum om hva de ønsker av oss, er svært viktig.
På denne måten kan vi sammen bli bedre og sette fokus på et følsomt og tøft tema som berører svært mange og som kanskje ikke får den oppmerksomhet den burde hatt.

Silje Akermo Næss,
Politibetjent,
Forebyggende avdeling,
Halden politistasjon